• posodna oprema
  • oprema za termično obdelavo in mešanje tekočin
  • silosi za prehrambene tekočine
  • kotli za toplotno obdelavo
  • vse vrste rezervoarjev
  • cevni razvodi in posebne armature
  • črpalke
  • duplikatorji
  • acetatorji
  • filtri
  • kadi